7 gode råd: Sådan bliver du SKI-leverandør

Ønsker du at være leverandør på en SKI-aftale? Udbudsprocessen kan opleves som svær at finde rundt i, og derfor giver vi her syv gode råd, som kan gøre processen mere effektiv for dig som tilbudsgiver.

1. Forbered dig og sæt dig ind i udbudsreglerne. 

Nogle virksomheder kommer ikke med på en rammeaftale på grund af udfyldningsfejl i tilbudsmaterialet. Et tip: Klik ind på bedreudbud.dk og blive klogere på reglerne i den nye udbudslov.​

2. Gør dig umage – du er én blandt mange. 

Alle virksomheder kan byde ind på et SKI-udbud, men du bliver kun leverandør, hvis din virksomheds tilbud ligger blandt de bedste i konkurrencen.

3. Sørg for, at du har kompetencerne og tiden til at deltage i et udbud. 

​Alle SKI’s rammeaftaler udbydes som EU-udbud. Selv om SKI har stort fokus på at begrænse leverandørernes transaktionsomkostninger til det nødvendige, viser feedback fra SKI-leverandørerne, at det kræver en del medarbejdertimer og en vis indsigt at deltage i et udbud. Herudover kan der være omkostninger til diverse dokumentation. Du kan sagtens byde ind på et SKI-udbud, selvom du har en mindre virksomhed.​ Nogle tror, at det koster noget at byde ind på vores rammeaftaler – det gør det ikke. 

4. Vær klar til at levere det, du har forpligtet dig til i udbuddet. 

De offentlige myndigheder er professionelle indkøbere og har store krav til de købte produkter, herunder også at der leveres til tiden og i de korrekte mængder. Nogle leverandører bliver, efter aftalen er vundet, overraskede over, hvad det kræver at servicere de offentlige kunder. Men leverandøren skal være klar fra dag nr. 1.

​5. Hav dokumentationen i orden.

Sæt dig grundigt ind i dokumentationskrav på udbuddet og vær opmærksom på, at det kan koste tid og penge at indhente den nødvendige dokumentation. Det er afgørende for din deltagelse i udbuddet, at de rigtige dokumenter er indsendt til aftalt tid. Du kan hente hjælp i vejledningen her.

6. Hav tålmodighed – offentligt udbud tager tid. 

Offentlige udbud er en omfattende og kompliceret proces, som er reguleret af udbudsloven. Loven sikrer gennemsigtighed og ligebehandling, men kan også betyde, at processerne kan opfattes som mere omfattende end samhandel med den private sektor. Læs mere om udbudsprocessen her.

7. Forstå SKI's rolle. 

SKI’s aftaler dækker ca. 2. pct. af det samlede offentlige indkøb, og vi laver aftaler på standardiserede områder, hvor mange offentlige myndigheder efterspørger de samme produkter. Tilbyder du en vare eller ydelse inden for et nicheområde, kan det derfor sagtens være, at er det ikke er relevant for et SKI-udbud. Læs mere om SKI.

Sådan holder du dig opdateret

Er din virksomheds produkter eller ydelser ikke i udbud, er du nødt til at vente til, der evt. senere bliver udbudt en rammeaftale på dit område. Det er ikke muligt at blive leverandør til en aftale i drift, medmindre din virksomhed opkøber eller fusionerer med et andet selskab, der er på rammeaftalen.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Du kan holde øje med vores udbudskalender for at se, hvornår der er et relevant udbud at byde ind på. Der findes således ikke en særlig liste, man kan tilmelde sig.​

Følg også med på udbudsvagten.dk, der giver overblik over udbud på forskellige områder både fra SKI og andre udbydere.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Hvorfor gå i udbud?

Det offentlige skal overholde udbudsreglerne, og det betyder blandt andet, at indkøb eller kontrakter over en vis størrelse (de såkaldte tærskelværdier) er udbudspligtige og skal konkurrenceudsættes. 

Der er med andre ord ikke fri adgang for det offentlige til at købe varer og tjenesteydelser fra det private erhvervsliv, men en pligt til at sende kontrakter over en vis størrelse i udbud.

ETHICS

SKI's udbudssystem hedder 'ETHICS'.

Du skal bruge systemet, når du skal byde ind på et udbud for at blive leverandør på en SKI-aftale.