Indrapportering af salg på SKI-aftaler

​Når du er leverandør på en SKI-aftale, er du forpligtet til at indrapportere den omsætning, du har haft på den pågældende aftale. 

Indrapporteringen er en del af kundernes og din dokumentation for, at salget foregår under ordnede forhold og i overensstemmelse med den kontrakt, du har indgået med os.

Du er som leverandør på vores rammeaftaler omfattet af en loyalitetsforpligtelse. Det betyder, at vores kunder ikke må foranlediges til at tro, at et køb er sket på en SKI-rammeaftale, hvis dette ikke er tilfældet. 

Sådan indrapporterer du

Du skal uploade indrapporteringen via lev.ski.dk​. Du skal være opmærksom på, at indrapporteringen kræver særskilt brugernavn og password. Denne adgang kan du eventuelt få ved at skrive til indrapportering@ski.dk​.

Revisorerklæring

Som leverandør på en SKI-aftale er du forpligtet til at fremsende en revisorerklæring for kalenderåret senest den 31. marts for det foregående års omsætning. Vi anvender revisorerklæringen som dokumentation og sikkerhed for rigtigheden af din virksomheds indrapporteringer. ​​​​​​

Kontakt SKI

Casper Sorth
Driftscontroller
T . 24 48 13 60