Om vores rammeaftaler

En rammeaftale er en indkøbsaftale, det offentlige kan bruge til at købe standardvarer som fx computere, kuglepenne og møbler, flere typer af ydelser som fx rengøring og flyrejser samt it - både hardware, software og rådgivning.

Rammeaftalen angiver, hvilke varer der kan købes på aftalen, på hvilke betingelser og til hvilken pris.

Køber du ind på en SKI-rammeaftale, kan du bestille dine varer og være sikker på, at pligten til at sende varen i udbud er løftet. Vi har nemlig allerede løftet udbudspligten for dig efter de udbudsregler, der gælder i hele EU.

Fordele ved at bruge en rammeaftale 

Når vi udbyder rammeaftaler og samler mange offentlige organisationers indkøb i SKI, opnår vi en række fordele. Det giver gode priser og ofte bedre vilkår at pulje så store indkøb. Det betyder, at din organisation kan spare penge på indkøb - og du sparer også tid og ressourcer på ikke selv at skulle gennemføre et ofte langt og komplekst EU-udbud. 

Vi har en portefølje på ca. 50 rammeaftaler, og aftalerne løber typisk 3-4 år. Herefter vurderer vi, om der er basis for at genudbyde aftalerne. Nye aftaleområder opstår typisk på baggrund af forslag fra vores kunder eller som et resultat af nye analyser.​

Indkøbere er med til at bestemme 

Hver gang vi udbyder en rammeaftale, nedsætter vi en ekspertgruppe, som består af offentlige indkøbere og andre fagpersoner, der til daglig arbejder med indkøb på det område, vi udbyder. Brugerne af aftalerne er altså selv med til at forme indholdet. På den måde sikrer vi, at rammeaftalerne dækker det offentliges indkøbsbehov.

Sådan bliver en rammeaftale til

Vi har en portefølje på ca. 50 rammeaftaler, og aftalerne løber typisk 3-4 år. Herefter vurderer vi, om der er basis for at genudbyde aftalerne. Nye aftaleområder opstår typisk på baggrund af forslag fra vores kunder eller som et resultat af nye analyser.

SKI’s beslutningsmatrice

Før vi igangsætter arbejdet med et udbud, analyserer vi markedet:

  1. ​Er der et klart behov for en rammeaftale blandt SKI’s brugere
  2. Kan en aftale kan levere offentlig effektivisering
  3. Vil brugen af aftalen stå mål med udviklingsomkostningerne
  4. Kan der udvikles en aftale, der kan leve op til udbudsjuraens mange krav

Et udbud skal leve op til alle fire kriterier, før det kommer på vores udbudsplan.

Fire gange i løbet af udbudsprocessen bliver der fulgt op på, om udbudsområdet fortsat lever op til de fire kriterier. Viser det sig undervejs, at området ikke længere lever op til kriterierne, og kan der ikke rettes op på det, stopper vi arbejdet med det pågældende udbud, og ressourcerne bruges i stedet på andre områder.

Send dit forslag til os

Har du et forslag til et område, som du synes, vi bør lave en rammeaftale inden for, er du meget velkommen til at sende det til kundeservice. Giv en kort beskrivelse af området, hvem du tror, der vil bruge aftalen, og hvilken forskel en SKI-rammeaftale vil gøre. Så analyserer vi, om forslaget lever op til vores fire kriterier i beslutningsmatricen. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

To typer af rammeaftaler

Vi udbyder to typer af rammeaftaler. Frivillige rammeaftaler og fælleskommunale forpligtende rammeaftaler. 

De frivillige aftaler kan frit benyttes af alle offentlige organisationer. De fælleskommunale forpligtende aftaler er særligt tilpasset kommunernes indkøbsbehov, men kræver at kommunerne forpligter sig til at bruge dem.

Læs mere om vores rammeaftaler

Video: Forstå SKI's udbudsproces på 2 minutter

Se her, hvordan en SKI-aftale bliver til.