Leverandørsammensætningen i SKI

På SKI’s aftaler finder du både store, mellemstore, små og sågar mikrovirksomheder blandt leverandørerne til den offentlige sektor. Fx havde 44 pct. af SKI’s leverandører i 2018 færre end 50 ansatte. Bliv klogere på leverandørsammensætningen her.
​I SKI har vi omkring 40 rammeaftaler, hvor den offentlige sektor kan købe alt fra toiletpapir til konsulenter og software. På de 40 rammeaftaler var der i 2018 i alt 280 leverandører. 

I praksis er det meget forskelligt, hvor mange og hvilken type leverandører der er på en SKI-aftale. Vi har aftaler med 60 forskellige leverandører og aftaler, hvor der kun er en enkelt. Det vigtigste for os er at sikre konkurrencen, både på kort og på lang sigt – det giver de bedste indkøbsaftaler. Vi bruger derfor mange kræfter på at analysere det pågældende marked, inden vi udbyder en given aftale. 

Se her, hvordan kunder og leverandører er med til at forme et udbud.

Vi undersøger altid, om der er konkurrencefordele ved at opdele en indkøbsaftale i mindre delaftaler, som kan åbne markedet for mindre, specialiserede virksomheder. Hvis vi står over for et marked, der er domineret af én stor spiller eller et helt nyt marked, hvor der ikke er erfaring med udbud, kigger vi desuden på, hvordan fleksible udbudsformer som dynamiske indkøbssystemer eller en længere indfasning af visse aftalekrav kan give plads til flere leverandører og skabe den ønskede konkurrence. 

I dag er 19 af SKI’s 40 rammeaftalerne opdelt i delaftaler, og i alt er der lige nu 64 delaftaler. SKI har desuden tre dynamiske indkøbssystemer. 

Overvejer du at byde på et SKI-udbud? Her kan du se syv gode råd til den kommende SKI-leverandør.

Mange SMV’ere er SKI-leverandører

I SKI laver vi aftaler, der effektiviserer indkøbet og matcher det offentliges behov. Vores indkøbsaftaler dækker omkring 3 pct. af det samlede indkøb i den offentlige sektor, og vi udbyder typisk kontrakter om standardvarer, hvor der er et etableret og modent marked. De mest konkurrencedygtige virksomheder får kontrakterne – uafhængigt af deres størrelse. 

Rigtig tit viser det sig, at små og mellemstore virksomheder er konkurrencedygtige i sig selv. Og nogle gange går mindre virksomheder sammen og danner konsortier, som byder ind og vinder en aftale. I 2018 var næsten halvdelen af SKI’s leverandører virksomheder med under 50 ansatte. 

Få mere inspiration til at danne konsortier i denne vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.​

Leverandørsammensætning.jpg
Med 3 pct. er SKI’s aftaler en lille del af det samlede offentlige indkøb. Vi sætter ind, hvor der er fælles behov og en stor volumen på tværs af den offentlige sektor. Derfor giver det rigtig god mening, at nogle af SKI’s aftaler er domineret af store virksomheder.

Herudover har de offentlige organisatio​ner selv en lang række indkøbsaftaler, og også her viser SMV’erne deres konkurrencedygtighed. En analyse af kommunernes indkøbsdata fra 2014-2017 viser, at 65 pct. af det samlede kommunale indkøb ligger hos SMV’er. Det svarer til 52 mia. kroner. Mange af de penge bliver brugt inden for kommunegrænsen, og de støtter dermed den lokale handel i kommunerne. ​​​​​​​​

SKI’s syv principper for rammeaftaler

  1. Vi tager udgangspunkt i kundernes behov og udnytter konkurrencen til at opnå den bedst mulige kontrakt. 
  2. Vi udnytter volumen til at gøre aftalerne på standardvarer ekstra attraktive, og vi ønsker, at de mest konkurrencedygtige virksomheder vinder kontrakterne.
  3. Vi udvikler alle vores udbud i dialog med såvel det offentlige som det private. 
  4. Vi lægger vægt på både pris og kvalitet – og har blik for totalomkostninger (TCO - total cost of ownership).
  5. Vi udvikler indkøbsaftaler, som fungerer i den efterfølgende driftsperiode. 
  6. Vi sætter aldrig højere krav til tilbudsgiverne, end hvad der er nødvendigt for at honorere kontrakten.
  7. Vi skaber transparens om vores udbud og annoncerer typisk kommende udbud flere år i forvejen på vores hjemmeside. 

Hold øje med kommende udbud

I udbudskalenderen kan du få et overblik over alle aftaler, SKI udbyder de kommende år.

Alle aftaler har en levetid på maksimalt fire år, før de eventuelt genudbydes. 

Hver gang en aftale udbydes, er det en selvstændig konkurrence blandt eksisterende og potentielle leverandører på markedet.